Grænser

Temaartikel
header-stripes-illustration
Overvej inden læsning
.
Spørgsmål
Hvor går dine grænser? Giver du hånd, eller giver du et kram, når du møder mennesker?
Spørgsmål
Har du talt med dine elever om den nye samtykkelov? Hvordan gik det?
Spørgsmål
Har du erfaringer med elever, der har været udsat for overgreb? Hvordan håndterede du situationen?
Previous
Next

Intro

Grænser handler om, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til. Det kan handle om, hvor tæt man har lyst til at være på forskellige mennesker, hvem der må røre ved ens krop, og hvem der må give et kram. Vi har alle ret til at bestemme over vores egen krop, og det skal vi også lære i skolen, hvor fællesskaberne lever, og vi skal kunne være sammen med hinanden.

 

Fysiske såvel som digitale grænseoverskridelser

I Danmark fik vi i december 2020 en ny samtykkelov. Loven er relevant, fordi antallet af seksuelle overgreb ligger alarmerende højt. I følge Det Kriminalpræventive Rådblev  gennemsnitligt 11.800 kvinder  årligt udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i perioden 2018-2020. 38 % af seksuelle overgreb begås af en nuværende eller tidligere partner. Det er oftest kvinder, det går ud over: 16% af ofrene er mænd, mens 84 % af ofrene er kvinder.

Alt for mange børn og unge har været udsat for uønskede seksuelle oplevelser. Det inkluderer flere forskellige former for grænseoverskridende adfærd, krænkelser og overgreb af varierende karakter. Krænkelser involverer  ikke nødvendigvis fysisk kontakt, men kan også foregå digitalt, hvor anonyme mennesker, ofte voksne, presser unge til at udlevere sig selv på webcam eller sende fotos af sig selv i seksuelle situationer under dække af at være en ung forelsket jævnaldrende.

En undersøgelse fandt, at 6 % af danskerne i løbet af deres liv er blevet tvunget til sex, mens yderligere 4 % i løbet af deres liv er blevet forsøgt tvunget til sex. 16 % er i løbet af deres liv blevet berørt på intime steder mod deres vilje, og mindst 12 % har oplevet nedsættende seksuelle tilråb på gaden. Dette er naturligvis ikke uden konsekvenser: Unge med tidlige, uønskede seksuelle erfaringer har ofte symptomer på generelt fysisk og psykosocial mistrivsel, ligesom oplevelser med overgreb er stærkt sammenhængende med udvikling af psykisk sygdom og mistrivsel senere i livet. 

 

Flirt er også leg med grænser

Grænser er flydende, og de afhænger af situationen. I seksuelle situationer leger man netop med grænser. Når man flirter, inviterer man til nærmere og mere intimt bekendtskab, og det er lidt grænseafprøvende i sig selv, fordi man ikke ved, hvordan den anden vil reagere. Vi må forstå, at  flirten også er en seksuel “dans”, hvor man ofte lader kroppen “tale” og ikke bruger ord. Dette ordløse spil kan skabe nogle forviklinger og misforståelser a la “hun gik for hurtigt frem”, “hun sagde ikke, at hun ikke ville”. En tredje ting, som er værd at tale med eleverne om, er indtaget af alkohol i forbindelse med fester og flirt. For når alkoholen virker, så sløves opmærksomheden på de signaler fra andre – og os selv – som vi er vant til at “lytte” efter. Vi får simpelthen sværere ved at opdage tegnene på lyst og ulyst.

 

Hvordan lærer man at sætte grænser?

Samtykke handler om at udtrykke, at man er enige om noget. Man kan udtrykke, at man har lyst, med verbalt sprog eller kropssprog.  Man kan fx sige “ja, jeg har lyst” eller “mmm, det føles dejligt”.  Man kan også vise det med sit blik, smil eller grin eller ved den måde, man bevæger sin krop på. Der er flere forslag af samme slags på denne side fra Sundhedsstyrelsen: https://kunmedsamtykke.dk/

I skolen skal vi lære børn og unge:

1) at kende deres egne grænser og være i stand til at sætte dem og

2) at aflæse og interessere sig for andres villighed og grænser og kunne undersøge dem. 

3) at sige “nej”, hvis de kan mærke, at noget ikke er helt rart og

4) at mærke egen lyst og respektfuldt række ud, hvis der er nogle, de gerne vil i kontakt med.

Træn det gennem rollespil, så eleverne bliver ægte handlekompetente og får kropslige erfaringer med det. Dette også for at lære de unge, hvordan de kan forebygge og hjælpe hinanden med at tackle det, når grænseoverskridelserne sker.

 

Når grænserne er blevet overskredet

Både lærere, pædagoger og sundhedsplejersker har særlig underretningspligt ved mistanke om overgreb i hjemmet eller andre steder. Ved mistanke kan man ty til kommunes beredskabsplan på området, for alle kommuner har retningslinjer for, hvordan man bør handle, når det handler om de 0-18-årige. Man skal også være forberedt på, at undervisning i temaer omkring krop, grænser og seksualitet potentielt kan sætte erkendelsesprocesser i gang hos børn og unge, der er eller har været udsat for fysiske krænkelser. Måske er det første gang, de oplever, at der er en voksen, der taler om den slags, og vil forsøge at åbne sig.

Der findes ingen entydige tegn på, at et barn er eller har været udsat for overgreb. Reaktionerne kan både vise sig som psykiske tegn eller ved speciel sprogbrug, grænseoverskridende adfærd eller små bemærkninger om noget, barnet har oplevet eller set. Nogle børn viser slet ikke tegn på, at de har været udsat for noget krænkende. Det er væsentligt at inddrage professionelle, der kan hjælpe med at afgøre og evt. igangsætte den relevante hjælp til barnet. 

Det anbefales at inddrage de forskellige rådgivningstilbud i undervisningen, når det er relevant. Se nederst i artiklen.

Spørgsmål til refleksion
Klik her
Spørgsmål
Hvordan kan det være, at der er så høje tal for voldtægter og voldtægtsforsøg?
Spørgsmål
Hvordan kan eleverne lære at sætte grænser gennem SSF-undervisningen i skolen?
Spørgsmål
Hvilke fordele er der ved at være flere kolleger om undervisningen i grænser?
Previous
Next

Til videre læsning og inspiration

SletDet. Red Barnets site, som formidler, underviser og hjælper, når det handler om digitale krænkelser www.Sletdet.dk

Stærke Sammen. Red Barnets materiale til at arbejde med børne- og menneskerettigheder

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/staerke-sammen/

Hvad betyder samtykke? Sexlinien for Unge om rettigheder, overgreb og samtykke

https://www.sexlinien.dk/emneside-rettigheder-og-overgreb/samtykkeMine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden