Nationalt online netværk

online
header-stripes-illustration

Nationalt Netværk 

Det nationale netværk er et online netværk, som afvikles 6 gange om året. Det nationalt netværk varer en time og vil ud fra forskellige temaer inspirere til, hvordan arbejdet med Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan hjælpes på vej ude på skolerne. Det nationalt netværk er for alle, der arbejder med SSF i folkeskolen (lærere, pædagoger, forvaltning, ledelse, vejledere, ressourcepersoner, sundhedsplejersker, elevråd, skolebestyrelse og lærerstuderende). Nogle netværksgange kan være mere relevante for visse faggrupper.

Nationalt netværk vil bestå af et tematiseret oplæg, hvor der undervejs er mulighed for at sparre med andre. Derudover vil der være en praksisdel, hvor der præsenteres og sparres omkring relevante materialer eller ressourcer.

Som del af det nationale netværk kan du tilgå alle netværksgangene, eller vælge dem ud som giver mening for dig. Du kan se en oversigt og læse mere om de nationale netværksgange herunder. 

 

Tilmeld dig og få automatisk sendt program og link til mødet.

Fakta

Nationalt online netværk

Tid: kl. 14.00-15.00

Sted: Online

d.28.marts 2023

SSF Hvad for noget?

Emne: Kendskab til faghæftet

Målgruppe: Alle

SSF er et timeløst og obligatorisk emne i folkeskolen, som skal varetages af alle undervisere på alle årgange. Mange har ikke kendskab til hvad det obligatoriske emne indebærer og hvem der skal varetage undervisningen. Det gælder måske også for dig? På dette netværksmøde sætter netværket fokus på faghæftet. I det faglige oplæg får du en magiterning af faghæftet, hvor vi kigger på ”fælles mål”, ”læseplan” og ”vejledning”. I den sidste del præsenterer CFU dig for mulige relevante ressourcer på SSF-kompasset til at hjælpe dig i gang med dit SSF-arbejde på skolen.

Tovholder: Mia Hartmann

Tidspunkt: 28. marts 2023 kl. 14.30-15.30

OBS: Vær opmærksom på tidspunktet!

d.27. april 2023

Hvis ansvar, mit ansvar?

Emne: Når alles ansvar bliver til ingens ansvar.

Målgruppe: Alle

Når alle har ansvar for noget ender det ofte med, at ingen tager ansvaret. Det kan være fordi vi regner med at vores kolleger klarer den eller man tænker, at ikke er en del af ens arbejdsportefølje. Sådan er det måske også med SSF på din skole?

 I SSF ser vi ofte, at det er uklart, hvem der har ansvaret, med den konsekvens, at undervisningen falder mellem to stole. I dette oplæg sætter vi fokus på ansvarsfordelingen. Hvad siger faghæftet og hvordan kan mulige løsninger se ud. Efter det faglige oplæg præsenterer CFU dig for relevante ressourcer på SSF-kompasset, som kan hjælpe med at klarlægge ansvarsfordelingen på din skole.

Tovholder: Mette Bech

Tidspunkt: 27. april 2023 kl.14.00-15.00

 

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden