Stærke Sammen

header-stripes-illustration

Om læremidlet

Stærke Sammen er en række læringsforløb til indskoling og mellemtrin, der handler om at opbygge børns indre styrke gennem et stærkt og trygt fællesskab. 

Målet med Stærke Sammen er at forebygge vold og overgreb på børn ved bevidst at arbejde med det, vi i fagsproget kalder for social resiliens. Kort fortalt handler resiliens om at opbygge børns livsmod og modstandskraft, så de bliver i stand til at sige fra, hvis de oplever, at egne eller andres grænser bliver overtrådt. 

Arbejdet med Stærke Sammen hviler på FN’s Børnekonvention og giver dermed børnene vigtig viden om deres basale rettigheder. Materialet er naturligvis afstemt, så det passer til de enkelte målgruppers alder og modenhed. 

Målgruppe

Indskoling og mellemtrin

Fag

Tværfag

Type

Forløb, Materiale, Video

Tema

Grænser, Livsstil og levevilkår, Rettigheder, Trivsel

Andre temaer om Grænser

Digital dømmekraft

Her er forskellige forløb, der lærer eleverne om digital dømmekraft

Cypersikkerhed

Her er forskellige forløb, der lærer eleverne om det at færdes på nettet.

Cyberbullying

Cyperbullying fra British Council giver en god forklaring på, hvad forskellen er på bullying og cyperbulling er...

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden