Køn og spørgeskemaer 

header-stripes-illustration

Om læremidlet

Øvelse & refleksion

Opgave: Hvordan bruges kønsopdeling i spørgeskemaer?

 

  1. Opstarts-snak om elevernes forventninger til udfald (iscenesættelse)
  2. Lærer-stilladseret undersøgelse (spørgeskema) faciliteres (iscenesættelse)
  3. Eleverne foretager spørgeskemaundersøgelsen og bearbejder data (elevundersøgelse)
  4. Opsamlingssnak på klassen om de indsamlede data (fælles refleksion)

 

FORMÅL (fra fællesmålene)

SSF

  • Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet.

Matematik, statistik

  • Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt.
  • Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data.

 

Forventet udbytte

Eleven kan undersøge mangfoldighed i kønsidentiteter ved hjælp af deskriptorer og diagrammer.

Eleven kan stille kritiske spørgsmål til statistiske resultater.

Eleven kan skelne imellem forskellige kønsidentiteter.

 

Baggrundsviden:

Nyere undersøgelser viser, at 92% af den danske befolkning identificerer sig som værende heteroseksuel, 8 % som værende andet end hetero.

Yderligere er det ikke alle, der identificerer sig med deres biologiske køn, således at nogen drenge føler sig som piger og omvendt og andre igen føler sig hverken som dreng eller pige.

Dette gør det nødvendigt at overveje, om man vil starte et spørgeskema med at spørge ind til køn og i så fald hvordan og hvilke kategorier der skal med (dreng, pige, andet, transkønnet etc)

 

Litteratur:

https://www.alsresearch.dk/news/257/61/18-01-19-Evaluering-af-sundheds–og-seksualundervisning-og-familiekundskab-SSF

Målgruppe

Udskoling

Fag

Matematik

Type

Aktivitet

Tema

Køn

Andre temaer om Køn

Nationalmuseet, København

Nationalmuseet arbejder med inklusion af LGBTI+ miljøet både i deres ”indsamling, formidling og undervisning. Med en generel..

Nationalmuseet, København

I samarbejde med Sex & Samfund har Nationalmuseet udarbejdet undervisningsmaterialet Krop, korset, kontrol – kropsidealer gennem tiden...

Arbejdermuseet, København

Arbejdermuseet tilbyder undervisningsforløb, der er pædagogisk har fokus på at være vedkommende, engagerende og demokratisk undervisning. Online: ..

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden