Køn og spørgeskemaer 

header-stripes-illustration

Om læremidlet

Øvelse & refleksion

Opgave: Hvordan bruges kønsopdeling i spørgeskemaer?

 

  1. Opstarts-snak om elevernes forventninger til udfald (iscenesættelse)
  2. Lærer-stilladseret undersøgelse (spørgeskema) faciliteres (iscenesættelse)
  3. Eleverne foretager spørgeskemaundersøgelsen og bearbejder data (elevundersøgelse)
  4. Opsamlingssnak på klassen om de indsamlede data (fælles refleksion)

 

FORMÅL (fra fællesmålene) 

SSF

  • Eleven kan analysere, hvordan normer for køn og krop kan påvirke børn og unge.

Matematik, statistik

  • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser
  • Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer.

 

Forventet udbytte

Eleven kan lave undersøgelser og bearbejde dem ved hjælp af deskriptorer.

Eleven kan præsentere resultaterne fra undersøgelserne ved hjælp af diagrammer.

Eleven kan tale om hvordan sprogbrug kan påvirke mental sundhed.

 

Baggrundsviden:

Nyere undersøgelser viser, at 92% af den danske befolkning identificerer sig som værende heteroseksuel, 8 % som værende andet end hetero.

Yderligere er det ikke alle, der identificerer sig med deres biologiske køn, således at nogen drenge føler sig som piger og omvendt og andre igen føler sig hverken som dreng eller pige.

Dette gør det nødvendigt at overveje, om man vil starte et spørgeskema med at spørge ind til køn og i så fald hvordan og hvilke kategorier der skal med (dreng, pige, andet, transkønnet etc)

 

Litteratur:

https://www.alsresearch.dk/news/257/61/18-01-19-Evaluering-af-sundheds–og-seksualundervisning-og-familiekundskab-SSF

Målgruppe

mellemtrin

Fag

Matematik

Type

Aktivitet

Tema

Køn

Andre temaer om Køn

Nationalmuseet, København

Nationalmuseet arbejder med inklusion af LGBTI+ miljøet både i deres ”indsamling, formidling og undervisning. Med en generel..

Nationalmuseet, København

I samarbejde med Sex & Samfund har Nationalmuseet udarbejdet undervisningsmaterialet Krop, korset, kontrol – kropsidealer gennem tiden...

Arbejdermuseet, København

Arbejdermuseet tilbyder undervisningsforløb, der er pædagogisk har fokus på at være vedkommende, engagerende og demokratisk undervisning. Online: ..

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden