Fri for Mobberi

header-stripes-illustration

Om læremidlet

Fri for Mobberi giver dig redskaberne til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning. 

Fri for Mobberi består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel i indskolingen (0.-3. klasse). Programmet tager udgangspunkt i at arbejde med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og inkluderende børnefællesskab. Fri for Mobberi forebygger mobning i de konkrete børnefællesskaber, som programmet bliver brugt i, og giver samtidig børnene sociale kompetencer og pejlemærker, som kan følge dem videre i livet.

Fri for Mobberi danner en ramme for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber, og støtter jer i at lære børnene, hvad tolerance, respekt, omsorg og mod vil sige i børnehøjde.

De erfaringer, børn får med fællesskaber og relationer i dagtilbud og i skolen, tager de med videre i livet. Er oplevelserne positive, bidrager de til børnenes selvværd og mod på at træde ind i nye fællesskaber – i fritiden, uddannelse, personlige relationer og arbejdslivet. Er de ubehagelige, kan de føre til negative følelser, mistillid til omgivelserne og ensomhed. Derfor er det vigtigt at arbejde målrettet og kontinuerligt med at skabe trygge og inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud og skole – fra børnene er helt små. Det kan Fri for Mobberi hjælpe med.

Antologi: ‘Mobning: Viden og værktøjer for fagfolk’ 

Målgruppe

Indskoling

Fag

Dansk, Matematik

Type

Artikel, Forløb, Tekster, Video

Tema

Relationer og følelser, Trivsel

Andre temaer om Relationer og følelser

Digital dømmekraft

Her er forskellige forløb, der lærer eleverne om digital dømmekraft

Cypersikkerhed

Her er forskellige forløb, der lærer eleverne om det at færdes på nettet.

Cyberbullying

Cyperbullying fra British Council giver en god forklaring på, hvad forskellen er på bullying og cyperbulling er...

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden