Undervisning

header-stripes-illustration

SSF-forløb

SSF-forløb er forløb, hvor målene for SSF er det primære fokus for planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Det betyder, at de skemalagte fag får en mere sekundær rolle, end de gør, når I planlægger SSF i fagene.  Det vil typisk være i forbindelse med tværfaglige projektforløb, temauger og særlige emnedage, at SSF-målene vil blive bragt i spil som selvstændigt afsæt for planlægning af undervisning. SSF-forløbene skal koordineres med arbejdet med SSF i fagene, så de to tilgange sammen understøtter det samlede arbejde med kompetencemålene for SSF.

Kriterier og redskaber

Målene og den faglige tilgang til SSF inspirerer til særlige forløb, hvor eleverne arbejder med viden, tematikker og dilemmaer, der har betydning for elevernes sundhed og trivsel.  Når I planlægger SSF forløb, er det væsentlig, at I har blik for, at både det faglige indhold og den faglige tilgang er forankret i Fælles Mål for SSF.

Redskaber

Skema til planlægning af SSFforløb

Det er væsentligt, at teamet omkring en klasse eller en årgang samarbejder systematisk om planlægning og gennemførelse af undervisningen i SSF. Teamsamarbejdet skal både understøtte fælles koordinering af undervisningen og kvalificering af praksis.

Redskaber

Skema til planlægning af SSFforløb

Formålet med SSF er udvikling af elevernes handlekompetence i forhold til sundhed og trivsel. En forudsætning for at arbejde henimod opfyldelsen af dette formål er, at I prioriterer undervisningstilgange og metoder, der inddrager eleverne på forskellig vis og i forhold til valg af både form og indhold.

SSF i fagene

SSF er et obligatorisk, timeløst emne. Det betyder, at undervisningen skal integreres i skolens skemalagte fag. Når I sammenholder indholdet i SSF med indholdet i skolens øvrige fag, vil I opdage en række tværfaglige snitflader mellem SSF og flere af skolens fag, som gør det muligt at tilrettelægge forløb, hvor I kombinerer faglige mål for SSF med faglige mål for et eller flere andre fag.

Desuden kan SSF’s formål om at udvikle elevernes kompetence til at tage kritisk stilling og handle for at fremme sundhed og trivsel omsættes til arbejdsformer og metoder, der anvendes sammen med fagligt indhold for de skemalagte fag. Denne kombination af arbejdsformer og metoder fra SSF med fagligt indhold fra skemalagte fag støtter jer i, at arbejde med elevernes trivsel, samtidig med I arbejder med deres læring.

Kriterier og redskaber

Læremidler kan på forskellig måde lægge op til at arbejde med mål, indhold og metoder i SSF. En roman kan fx initiere dialog om identitet, og et idrætsforløb kan lægge op til, at I i undervisningen drøfter forskellige perspektiver på sundhed og trivsel.

Redskaber

Skema til udvalg af læremidler

I SSF-faghæftets undervisningsvejledning fremgår det, hvordan undervisning i en lang række af skolens fag tilbyder fagligt indhold, fagsprog og arbejdsformer, som potentielt medvirker til at arbejde henimod SSF’s mål om at udvikle elevernes kompetence til at fremme sundhed og trivsel.

Redskaber

Skema til planlægning af tværfaglige forløb

Skolens fagteam kan samarbejde om at sikre systematik og progression i, hvordan SSF kan integreres i de enkelte fag gennem elevernes skoleforløb. Det er også i det enkelte fagteam, at I kan undersøge og inspirere hinanden til at arbejde tværfagligt med SSF i jeres fag.

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Med døden til følge af Lars Daneskov

Tema: Familieliv, identitet, relationer og følelser
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Den døde drengs værelse ligger på første sal for enden ad gangen. Når Liva har venner på besøg, er det altid det, de vil se.

Det var der, hendes storebror Victor boede, og bag den lukkede dør ser værelset stadig ud nøjagtig, som det gjorde den dag, han døde for tre år siden. Lige indtil Liva opdager, at nogen har ligget i den redte seng, og Victor samtidig forsvinder fra sit eget klassefoto fra dengang. Victor er ikke blandt dem længere. Men måske er det lige præcis, hvad han er.

Med døden til følge er en gysende fortælling om sorg og savn og om forpligtelsen til at leve videre, også når andre dør.

Forlaget Gutkind

Introfilm

Guide til siden