Organisering og kompetencer

header-stripes-illustration

Organisering og kompetencer

Det er skolelederens ansvar at skabe rammer for SSF-undervisningen og sikre de kompetencer, der skal til for at gennemføre den på alle skolens trin.

Ledelsens prioritering, eller mangel på samme, har vist sig at være en afgørende faktor for, om der gennemføres kvalitetsundervisning i SSF eller ej[1].

Der vil som regel være en række ressourcer, man som leder kan inddrage for at understøtte en styrkelse af SSF på skolen, fx sundhedsplejen, elevrådet, PLC, medarbejdere med særlige kompetencer inden for feltet, skolebestyrelsen og eksterne aktører.

De fleste af disse bliver behandlet separat andre steder i SSF-cirklen, så her vil der især være fokus på ledelsens ansvar som den, der rammesætter arbejdet med SSF.

[1] Evalueringen af SSF, ALS research

Kriterier og redskaber

  1. SSF er et obligatorisk emne uden egen fag- og timeramme. Derfor er det ekstra vigtigt, at temaerne fra SSF tænkes ind i den faglige undervisning.

I undervisningsvejledningen for SSF fremgår det, hvordan undervisning i en lang række af skolens fag tilbyder fagligt indhold, fagsprog og arbejdsformer, som potentielt medvirker til at udvikle elevernes kompetence til at fremme sundhed og trivsel

 

Det er en afgørende faktor for en succesfuld undervisning i SSF, at der er en eller flere personer, der har en tovholderfunktion for SSF på skolen.

Tovholderens opgave kan bl.a. bestå i at rådgive og vejlede kolleger og at støtte ledelsen i at skabe rammer for undervisningen i SSF.

Redskaber

Rammesætning og fastsættelse af tovholderfunktion

For at dække alle kompetencemål for SSF er det nødvendigt, at der både gennemføres forløb med udgangspunkt i målene for SSF og faglige forløb i de enkelte fag, hvor man inddrager emner og tilgange fra SSF. Teamsamarbejdet skal desuden sikre fælles koordinering af undervisningen samt kvalificering af praksis.

Derfor er det vigtigt, at SSF indtænkes i planlægningsarbejdet på både årgangs- og fagteamniveau.

Redskaber

Skema til planlægning af tværfaglige forløb