Herlufsholms hemmeligheder

header-stripes-illustration

Om læremidlet

Dansk dokumentar fra 2022. Herlufsholm har i årtier stået som et ikon for eliten i Danmark. I denne dokumentar fortæller en række tidligere elever, at der i årevis har været en voldelig kultur med krænkelser og grov mobning på skolen. Særligt den såkaldte præfektordning, hvor ældre elever overdrages en del af ansvaret for de yngste elevers sociale liv, beskrives som stærkt problematisk. Dokumentaren afslører både, at rektor og ledelse har kendt til helt aktuelle sager, og at de har opfordret til, at grove krænkelsessager bliver håndteret internt uden anmeldelse til og involvering af politiet.

Dokumentaren “Herlufsholms hemmeligheder” skabte enorm debat, da den blev vist på nationalt TV, og den er dermed et godt eksempel på, hvor magtfuld genredokumentaren kan være. Der er i mitCFU udarbejdet et kapitelsæt til udsendelsen, hvor elever fra 7.-10. klasse får mulighed for at undersøge dokumentarens form og indhold i et danskfagligt perspektiv. Der stilles fx skarpt på anslaget, fortælleformerne, skolens sadistiske kultur, brugen af kildetyper samt de ændringer på skolen, dokumentaren førte til.

Derudover vil det være helt oplagt at inddrage dokumentaren i arbejdet med ‘sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ med temaer som grænser og trivsel. Der kunne indledes med en undersøgelse af, hvilke traditioner og strukturer på skolen, der tillader eller ligefrem opfordrer enkeltindivider til grænseoverskridende adfærd. Herefter kunne klassen i fællesskab udarbejde trivselsvisioner for en kostskole, hvor eleverne lever uden forældrenes daglige beskyttelse. Hvilke konkrete forandringer og handlinger skal der ske på skolen for at imødegå trivselsvisionen, og er de ændringer, vi har set på skolen indtil nu, de rigtige?

Målgruppe

7.-10. klasse

Fag

Dansk

Type

TV udsendelse

Tema

Digitalt liv, Grænser, Trivsel

Andre temaer om Digitalt liv

Nationalmuseet, København

Nationalmuseet arbejder med inklusion af LGBTI+ miljøet både i deres ”indsamling, formidling og undervisning. Med en generel..

Nationalmuseet, København

I samarbejde med Sex & Samfund har Nationalmuseet udarbejdet undervisningsmaterialet Krop, korset, kontrol – kropsidealer gennem tiden...

Arbejdermuseet, København

Arbejdermuseet tilbyder undervisningsforløb, der er pædagogisk har fokus på at være vedkommende, engagerende og demokratisk undervisning. Online: ..

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden